Szanowni Państwo

 

 

Na podstawie Uchwały nr 2/2019 oraz Postanowienia Sądu Rejnonowego w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19 lutego 2019 r.  w sprawie postawienia w stan likwidacji i jej rozwiązania wszczęta została likwidacja Fundacji Edukacja Toleranacja i Równouprawnienie nr KRS 0000612609  z siedzibą w Tczewie ul. Kasztanowa 7a/3, 83-110 Tczew

Adres dla korespondencji:
ul. Kasztanowa 7a/3, 83-110 Tczew

Likwidatorem Fundacji jest Piotr Podoba
tel. 511 817 474

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Fundacji w terminie do 28 lutego 2019 r. na powyżej podany adres.